De toegevoegde waarde van medische innovaties

7 november 2017

Health Innovation Campus organiseert i.s.m MedValue een workshop over, hoe de toegevoegde waarde van medische innovaties in kaart te brengen.

Om onze gezondheidszorg betaalbaar te houden en toch te vernieuwen moeten we manieren vinden om innovaties betaalbaarder en effectiever te maken met meer toegevoegde waarde voor de patiënt. Dit vereist een betere samenwerking tussen industie, MKB, start-ups, artsen, patiënten, overheid en verzekeraars. Alleen door de krachten te bundelen kunnen we significante impact op gezondheid bereiken.

Wie zijn wij? MedValue is een spin-off van het Radboudumc. Te midden van de klinische en academische expertise slaan wij een brug tussen medtech bedrijven, de zorg en de wetenschap. MedValue is er voor alle medtech bedrijven die een medische innovatie ontwikkelen of vermarkten, en de toegevoegde waarde van hun innovatie (beter) willen onderbouwen. MedValue brengt de toegevoegde waarde van innovaties voor patiënten en andere belanghebbenden in kaart. Dit geeft bedrijven de kans om in te zetten op maximale impact. Wij helpen zo medisch technologische bedrijven bij het vergroten van marktkansen, het verlagen van (financiële) risico's en het vergroten van hun impact en winst.

In deze workshop zal MedValue een aantal voorbeelden laten zien van hoe een health technology assessment (HTA) helpt om de juiste argumenten te verzamelen om de betrokken stakeholders te overtuigen. We laten zien hoe we de toegevoegde waarde van een innovatie inschatten door te kijken vanuit de verschillende perspectieven.


Wanneer en waar

Datum: 7 november 2017

Tijd: 16:00 – 17:30

Plaats: De run 4630, 5504 DB Veldhoven, kleurrijk gebouw waarop staat: MMC Innoveert. Ruimte MMC Atelier


Taal:

Workshop is in het Nederlands.


Toegang:

Toegang is gratis. We verwelkomen graag nieuwe gasten, dus voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen naar relevante

personen in je netwerk. De enigste voorwaarde is wel dat men actief is in de Health sector.


Aanmelden

Registreer je a.u.b. voor : 1 november via c.vanarendonk@healthinnovationcampus.nl: met vermelding:

“ ik kom” of “ik kom niet”


Vragen

Voor meer informatie of vragen neem contact op met Cees van Arendonk c.vanarendonk@healthinnovationcampus.nl