Over de Campus

Ontwikkeling regionaal ecosysteem voor zorginnovaties

Health Innovation Campus is een knooppunt waar partijen in een open omgeving samenwerken, kennis delen en ontwikkelen. We richten ons op het stimuleren van innovaties in de zorg door wisselwerking tussen Máxima Medisch Centrum, zorgorganisaties, ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen.

Health Innovation Campus richt zich op de versterking van het regionale ecosysteem op het gebied van brede integrale en (top-) klinische zorg. De ontwikkelingen worden mede ingegeven door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in het (nationale én internationale) zorglandschap én door de kansen die in de regio Brainport worden gecreëerd door clusters en cross-overs tussen de domeinen ‘zorg’ en ‘technologie’.

Richting geven aan inhoudelijke koers

Máxima Medisch Centrum (MMC) vervult hierin een sleutelrol. Dit betekent dat de toekomststrategie van MMC en de bijbehorende kernelementen essentiële dragers zijn voor de ontwikkeling van Health Innovation Campus. De volgende thema’s zijn daarbij richtinggevend voor de inhoudelijke koers: ‘brede basiszorg’, ‘integrale verloszorg, kindergeneeskunde en gynaecologie’, ‘oncologie’ en ‘preventie, revalidatie en sport’ (behoud van gezondheid). Ondersteunend daaraan zijn de thema’s ‘ICT’ en ‘medische technologie’. Binnen deze thema’s werken zorg-, kennisinstellingen en bedrijven intensief samen.

Belangrijke pijlers zijn de versterking van het regionale ecosysteem voor innovatie en economische ontwikkeling.

Pijlers in de ontwikkeling

Health Innovation Campus ontwikkelt zich op basis van de volgende drie pijlers:

  • Het faciliteren van de doorontwikkeling van het integrale regionale ecosysteem rond brede zorg;
  • Het vestigen van bedrijven en instellingen die duurzaam waarde toevoegen aan het zorgaanbod van MMC en de regio;
  • Het functioneel en infrastructureel opwaarderen van het terrein van MMC.

De eerste pijler versterkt het huidige regionale ecosysteem, waarin MMC en haar samenwerkingsrelaties een belangrijke rol spelen. Doel is het tot stand brengen van een krachtig regionaal netwerk en cluster op het gebied van brede zorg en techniek. De tweede pijler is een uitwerking hiervan en richt zich op het aantrekken van partners voor vestiging op de campus. De derde pijler is geënt op het opwaarderen van de omgeving en de ruimtelijk-economische structuur. Doelstelling hiervan is het vestigingsklimaat te optimaliseren.

Meer weten over vestiging op de campus? Neem dan contact met ons op!