Over MMC Incubator

Broedplaats voor innovaties in de zorg

De MMC Incubator is een dynamische omgeving in het hart van de zorgpraktijk, waarin start-ups en door de wol geverfde ondernemers in de zorg elkaar ontmoeten en kennis en kunde uitwisselen. Het gebouw is direct gekoppeld aan het ziekenhuis, nabij het opleidingscentrum MMC Academie, dat een belangrijke
rol speelt in de begeleiding van de start-ups.

Dynamische en inspirerende werkomgeving

Er zijn zowel flexwerkplekken en vaste werkplekken in de open 'innovatietuin' op de begane grond, als aparte kantoorruimtes en -units op de bovenverdieping beschikbaar. Het gebouw heeft een eigen entree en toegangssysteem, een eigen lounge-ruimte en pantry met voorzieningen voor catering, heeft de ruime beschikking over direct nabijgelegen parkeerplaatsen en het hele pand is voorzien van een snelle glasvezel- en wifi-verbinding.

MMC Incubator bevindt zich op de Health Innovation Campus in Veldhoven en samen met de bewoners en onze partners creëren we een inspirerend klimaat waarin een zorg- of medische vernieuwing zich versneld kan ontwikkelen tot positieve gezondheidsimpact en succesvolle bedrijvigheid.

Snel en voortdurend toetsen

Elke bewoner draagt actief bij aan dat klimaat. Vernieuwing heeft geen eenduidige succesformule, maar het snel en voortdurend toetsen en aanpassen van een vernieuwing of propositie aan de werkelijkheid is een voorwaarde om in hoog tempo progressie en resultaat te boeken. Passende initiatieven vinden in deze formule toegang tot onder meer:

 • (medisch) specialisten en testomgevingen in MMC
 • het netwerk van MMC Inc.
 • relevante regionale kennis en financieringspartners
 • activiteiten die de incubator organiseert en/of faciliteert

Deze formule trekt daarmee vooral initiatieven aan die een open innovatiementaliteit nastreven. De formule maakt daarnaast zoveel mogelijk gebruik van de bestaande krachten van regionale bestaand initiatieven en instellingen om efficiënt een blijvend effect bereiken. De formule genereert inkomsten enkel als doel om de formule te verdiepen of te verbreden en om daarmee dus de impact voor de deelnemers en de gezondheidszorg te vergroten.

Via MMC Incubator worden mensen van het ziekenhuis betrokken bij innovaties op een manier die vervolgens ook bijdraagt aan de open innovatie cultuur binnen het ziekenhuis zelf.

Vestiging in de MMC Incubator

Naast bovengenoemde ondersteuning en de aanwezigheid van een testomgeving, biedt vestiging in de MMC Incubator de volgende voordelen:

 • flexwerkplekken of vaste werkplekken in de MMC Incubator
 • eigen kantoorunits in de MMC Incubator
 • bewoners hebben 24/7 toegang tot de MMC Incubator
 • volop parkeerruimte
 • goede bereikbaarheid met openbaar vervoer
 • innovatiesessies voor ondernemers en innovatoren
 • faciliteiten aanwezig voor het (zelf) organiseren van events, borrel, lunch etc.
 • met lidmaatschap toegang tot het waardevolle netwerk van MMC Inc.

Meer informatie over vestiging in de MMC Incubator? Neem dan contact met ons op!

Máxima Medisch Centrum is mede-oprichter van de MMC Incubator. De ziekenhuizen van Nederland zullen in de nabije toekomst ingrijpende veranderingen doorvoeren door ontwikkelingen in de eisen door burgers (klanten), overheden, zorgverzekeraars en door nieuwe mogelijkheden die innovaties in techniek, communicatie en processen bieden. Via de MMC Incubator worden medewerkers van het ziekenhuis betrokken bij innovaties, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de open innovatiecultuur binnen het ziekenhuis zelf.