Over ons

Innoveren in een veranderend zorglandschap

De zorg en de wereld om ons heen veranderen. De toenemende behoefte aan zorg leidt tot een alsmaar oplopend beslag op beschikbare financiële middelen, waardoor een hoogwaardig kwalitatief zorgstelsel in de toekomst onbetaalbaar wordt. Het moet de komende jaren dus écht anders in de zorg. Ziekenhuizen moeten meer doen voor minder inkomsten, ze moeten meer inzetten op preventie en ze gaan meer zorg op afstand bieden, onder andere met inzet van eHealth-toepassingen. De dynamiek in het zorglandschap leidt tot een grote behoefte aan vernieuwing en innovaties in zorgprocessen, ICT-toepassingen en medische technologie.

Health Innovation Campus binnen Meerjarenstrategie MMC

Máxima Medisch Centrum (MMC) heeft haar meerjarenstrategie vertaald in het concept van Health Innovation Campus, waarmee de ontwikkeling van een ecosysteem voor zorgvernieuwing, medisch technologische innovaties en onderzoek wordt nagestreefd. Deze ontwikkeling betreft zowel business development, alsook de hiertoe benodigde gebiedsontwikkeling. Met de inrichting van Health Innovation Campus haalt MMC innovatie dicht bij huis en tegelijkertijd creëert zij hier de ultieme (voedings-) bodem waarop veelbelovende innovaties binnen de zorg kunnen landen.

Lees meer over onze meerjarenstrategie in het 'Strategisch koersdocument Health Innovation Campus' dat u hier kunt downloaden.

Dynamiek zorglandschap leidt tot een grote behoefte aan vernieuwing en innovaties in zorgprocessen, ICT-toepassingen en medische technologie.