Partners Health Innovation Campus

Samen bouwen aan een campus met internationale allure

Samen met onze partners bouwen we aan een campus voor innovaties in de zorg, met internationale allure. Lees hier meer over onze partners:

Máxima Medisch Centrum

Health Innovation Campus is een initiatief van Máxima Medisch Centrum (MMC). MMC is het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant met bijzondere topklinische functies waaronder een intensive care voor te vroeg geboren baby’s en een afdeling voor complexe zwangerschappen. Onze 3.500 medewerkers zijn werkzaam op twee locaties: Eindhoven en Veldhoven. Door deze twee locaties kan MMC de beste zorg en persoonlijke aandacht bieden. Patiënten kunnen vertrouwen op de kwaliteit, veiligheid en deskundigheid van onze grote ziekenhuisorganisatie. Tegelijkertijd zijn onze patiënten geen nummer: persoonlijke aandacht staat bij alles wat we doen centraal. MMC is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

MMC Innovatie

Het veranderende zorglandschap - waarbij vandaag niet bekend is hoe morgen het zorgprofiel en de zorgvraag van patiënten er uit ziet - brengt nieuwe dynamiek en versnelling in ontwikkelingen en innovaties binnen de zorg. Nieuwe medische technologieën dagen zorgprofessionals en bestuurders uit om tot een passend zorgaanbod te komen. In deze veranderende wereld bereiden zorgorganisaties zich voor op de toekomst.

Medewerkers van MMC zijn voortdurend bezig excellente zorg te leveren en te onderzoeken waar de zorg nóg beter kan. Dat wordt breed gestimuleerd. De medische speerpunten en de programma’s van (potentiële) expertisecentra geven hier richting aan. MMC Innovatie pakt de uitdaging op met een tweesporenbeleid, met enerzijds de inrichting van een structureel MMC-innovatieprogramma en anderzijds middels een bijdrage aan de strategische doelen van Health Innovation Campus. Door vestiging in de MMC Incubator krijgt innovatie als belangrijk thema een centrale, fysieke en herkenbare locatie. 

Brainport Development

Brainport Development is de economische ontwikkelmaatschappij van Brainport. Het netwerk MMC Inc. - verbonden aan Health Innovation Campus en de MMC Incubator - is een unieke aanjager van innovaties in de medische technologie. Brainport Development is door deelname in MMC Inc. een natuurlijke partner bij ontwikkeling en uitvoering, omdat betrokken partijen elkaar versterken in het behalen van hun doelen. De kracht van het netwerk schuilt in het feit dat regionale partijen worden betrokken op ieders unieke kracht.

De toegang tot faciliteiten en mensen van Máxima Medisch Centrum bieden unieke kansen voor start-ups, bedrijven en mensen van het MMC om hun innovatie te versnellen. Wij dragen namens Brainport Development op onze manier bij door ter plaatste bereikbaar te zijn voor deze innovatoren en ze onafhankelijk en belangeloos te ondersteunen met advies over financiering en de koppeling met relevante organisaties in de regio Brainport bij alle vraagstukken.

Innovatie Adviescentrum

Het Innovatie Adviescentrum bestaat uit specialisten die op basis van non-profit starters en innovators ondersteuning bieden met het doel de innovatie verder de markt op te brengen, onder meer door middel van advies bij de opzet van het ondernemingsplan, businessmodel, of marketingcommunicatieplan, fondswerving, het vinden van de juiste netwerken en de noodzakelijke contacten. Het Innovatie Adviescentrum is gevestigd in de MMC Incubator. De betrokken specialisten zijn afkomstig uit: Brainport Development, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Rabobank en de staf van Health Innovation Campus. Contactgegevens van het Innovatie Adviescentrum vindt u hier.

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is een economische ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet om bedrijven in Brabant verder te laten groeien. De BOM stelt kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten beschikbaar aan Brabantse bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier draagt de BOM bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie.

Health Innovation Campus biedt een ideale omgeving voor bedrijvigheid en ondernemerschap in de zorg. De innovatie wordt daarbij dicht bij de zorgpraktijk georganiseerd, waardoor o.a. haalbaarheid en concrete implementatie vroeg in het innovatieproces worden verkend. BOM draagt in dit proces zowel in de financiering als in de bijdrage van specifieke (ondernemers-) expertise bij aan het ontwikkelen en op de markt zetten van kansrijke vernieuwingen in de zorg.

Brainport Next Move

TU/e, Fontys Hogescholen, Summa College, Brainport Development, BOM en BrightMove zijn samen tot de oprichting van Next Move gekomen. De gedeelde ambitie: het versnipperde aanbod aan ondernemersondersteuning in de regio verbinden en bouwen aan een community die kruisbestuiving bevordert en leidt tot groei van het aantal starters, doorstromers en het MKB. Concreet: 1000 starters en 200 groeiers erbij voor 2020. Next Move is fysiek aanwezig in het Multimediapaviljoen op de TU/e Campus in Eindhoven.

Rabobank

Actief in uw omgeving, samen met onze leden en klanten. Dat is Rabobank. Rabobank biedt op Health Innovation Campus een tweetal diensten:

  • Innovatieservice Teckle: hiermee bieden we kennis, middelen en gedrevenheid aan bestaande en huidige incubators teneinde nieuwe producten of diensten te vermarkten. We zijn daarbij sparringpartner, financier, verzekeraar en netwerker.
  • Medicidesk: De specialisten van onze Medicidesk zijn de sparringpartner voor alle medici. We hebben daarin een breed werkgebied. Of u nu aankomend bent, of al ingeschreven staat in het register, voor iedere medicus heeft Rabobank Medicidesk een advies op maat.

Met deze combinatie nemen we een aandeel in het stimuleren van meer onderzoek en innovatie in zorg en technologie op Health Innovation Campus.

Ahrend

Als huisleverancier van Máxima Medisch Centrum is Ahrend Nederland er trots op partner te zijn van Health Innovation Campus. Innovatie en samenwerking zijn gezamenlijke kernwaarden. In nauw overleg met Health Innovation Campus en studenten van Sint Lucas heeft Ahrend mede mogelijk gemaakt dat er een flexibele, dynamische en innovatieve werkomgeving is gerealiseerd om de ontwikkeling van start-ups in de MMC Incubator te faciliteren. Door deze samenwerking wil Ahrend kennis delen met gebruikers en kennis vergroten door bedrijven de mogelijkheid te bieden voor Activiteit Gerelateerd Werken. Een benadering die gebruikers ondersteunt in verschillende werkomgevingen die aansluiten aan de specifieke activiteiten die worden uitgevoerd.

ehvLINC

is a startup incubator that focuses on the legal and fiscal household of startups. It is a known fact that startups do not put enough thought into legal issues in the first period of their existence. The potential harm of not arranging legal issues in an early stage is significant, but getting a tailored legal solution used to be very expensive. ehvLINC created a program where lawyers, law students and startups meet in an accessible but professional way. In order not to compromise the quality of legal support, we engaged entrepreneur-friendly law firms, which guide students in their legal work.

During a 6-month period, ehvLINC will help startups get their legal household in order.

With the help of Masters students and law/tax firms we help startups get their legal matters at a professional level. Students will work with one of the selected startups one day a week. The students will research the possible solutions for the legal problems they encounter at the startup. They filter all the problems, and structure them into a legal report. Qualified lawyers will review the legal report before delivering it to the startup.

By bringing startups, students and law firms together, the startup get good quality legal support, which will help it to avoid bigger problems in the future. The students will get practical experience from a really good first hand source, plus the opportunity to connect with the law firms. The law firms will have the opportunity to connect with the startup community and thus potential new clients. By the pre-selection of ehvLINC and work done by students, this connection can be established more efficiently. Because all parties involved benefit from the collaboration the costs for running the project are very low, so no equity or whatsoever will be taken from the startups.

For more information check the website: www.ehvlinc.com, or email to: hello@ehvlinc.com.  

Octrooicentrum Nederland
Octrooicentrum Nederland ondersteuning geeft op het onderwerp intellectueel eigendom. Meer hierover op www.rvo.nl/octrooien

Coöperatie Slimmer Leven 2020

Coöperatie Slimmer Leven 2020 is een georganiseerde samenwerking binnen Zuidoost-Nederland met Brainport Regio Eindhoven als kern. Binnen deze samenwerking zijn partijen gebundeld met een gedeelde ambitie: zorgen voor significante doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn die op de lange termijn ook kostenbesparing voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren. Met Slimmer Leven 2020 beogen de samenwerkingspartners een doorbraak in het behouden en versterken van een hoge kwaliteit van leven voor mensen door ontwikkeling en brede toepassing van voor burgers waarde toevoegende technologische en innovatieve concepten. De partijen zijn afkomstig uit overheidsinstellingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, kennisinstituten, bedrijven en zorgverzekeraars.

Doordat de Health Innovation Campus een platform is waar zorg(gerelateerde) partijen elkaar ontmoeten, in een open omgeving samenwerken, kennis ontwikkelen en delen, past dit goed bij de ambities van Slimmer Leven 2020. Net als MMC, is Slimmer Leven ervan overtuigd dat gezondheid en kwaliteit van leven van de Brabanders verbeterd kan worden door te innoveren op het gebied van preventie van ziekte en behoud van gezondheid bij chronische aandoeningen. Wetenschap en innovatie staan in dienst van deze gedeelde visie en de Health Innovation Campus geeft hier concreet invulling aan.