Partners Health Innovation Campus

Samen bouwen aan een campus met internationale allure

Samen met onze partners bouwen we aan een campus voor innovaties in de zorg, met internationale allure. Lees hier meer over onze partners:

Máxima Medisch Centrum

Health Innovation Campus is een initiatief van Máxima Medisch Centrum (MMC). MMC is het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant met bijzondere topklinische functies waaronder een intensive care voor te vroeg geboren baby’s en een afdeling voor complexe zwangerschappen. Onze 3.500 medewerkers zijn werkzaam op twee locaties: Eindhoven en Veldhoven. Door deze twee locaties kan MMC de beste zorg en persoonlijke aandacht bieden. Patiënten kunnen vertrouwen op de kwaliteit, veiligheid en deskundigheid van onze grote ziekenhuisorganisatie. Tegelijkertijd zijn onze patiënten geen nummer: persoonlijke aandacht staat bij alles wat we doen centraal. MMC is lid van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

MMC Innovatie

Het veranderende zorglandschap - waarbij vandaag niet bekend is hoe morgen het zorgprofiel en de zorgvraag van patiënten er uit ziet - brengt nieuwe dynamiek en versnelling in ontwikkelingen en innovaties binnen de zorg. Nieuwe medische technologieën dagen zorgprofessionals en bestuurders uit om tot een passend zorgaanbod te komen. In deze veranderende wereld bereiden zorgorganisaties zich voor op de toekomst.

Medewerkers van MMC zijn voortdurend bezig excellente zorg te leveren en te onderzoeken waar de zorg nóg beter kan. Dat wordt breed gestimuleerd. De medische speerpunten en de programma’s van (potentiële) expertisecentra geven hier richting aan. MMC Innovatie pakt de uitdaging op met een tweesporenbeleid, met enerzijds de inrichting van een structureel MMC-innovatieprogramma en anderzijds middels een bijdrage aan de strategische doelen van Health Innovation Campus. Door vestiging in de MMC Incubator krijgt innovatie als belangrijk thema een centrale, fysieke en herkenbare locatie. 

Brainport Development

Brainport Development is de economische ontwikkelmaatschappij van Brainport. Het netwerk MMC Inc. - verbonden aan Health Innovation Campus en de MMC Incubator - is een unieke aanjager van innovaties in de medische technologie. Brainport Development is door deelname in MMC Inc. een natuurlijke partner bij ontwikkeling en uitvoering, omdat betrokken partijen elkaar versterken in het behalen van hun doelen. De kracht van het netwerk schuilt in het feit dat regionale partijen worden betrokken op ieders unieke kracht.

De toegang tot faciliteiten en mensen van Máxima Medisch Centrum bieden unieke kansen voor start-ups, bedrijven en mensen van het MMC om hun innovatie te versnellen. Wij dragen namens Brainport Development op onze manier bij door ter plaatste bereikbaar te zijn voor deze innovatoren en ze onafhankelijk en belangeloos te ondersteunen met advies over financiering en de koppeling met relevante organisaties in de regio Brainport bij alle vraagstukken.

Innovatie Adviescentrum

Het Innovatie Adviescentrum bestaat uit specialisten die op basis van non-profit starters en innovators ondersteuning bieden met het doel de innovatie verder de markt op te brengen, onder meer door middel van advies bij de opzet van het ondernemingsplan, businessmodel, of marketingcommunicatieplan, fondswerving, het vinden van de juiste netwerken en de noodzakelijke contacten. Het Innovatie Adviescentrum is gevestigd in de MMC Incubator. De betrokken specialisten zijn afkomstig uit: Brainport Development, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, Rabobank en de staf van Health Innovation Campus. Contactgegevens van het Innovatie Adviescentrum vindt u hier.

Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is een economische ontwikkelingsmaatschappij die zich inzet om bedrijven in Brabant verder te laten groeien. De BOM stelt kennis, kapitaal, talent, markt en faciliteiten beschikbaar aan Brabantse bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier draagt de BOM bij aan een duurzame versterking van de Brabantse economie.

Health Innovation Campus biedt een ideale omgeving voor bedrijvigheid en ondernemerschap in de zorg. De innovatie wordt daarbij dicht bij de zorgpraktijk georganiseerd, waardoor o.a. haalbaarheid en concrete implementatie vroeg in het innovatieproces worden verkend. BOM draagt in dit proces zowel in de financiering als in de bijdrage van specifieke (ondernemers-) expertise bij aan het ontwikkelen en op de markt zetten van kansrijke vernieuwingen in de zorg.

Brainport Next Move

TU/e, Fontys Hogescholen, Summa College, Brainport Development, BOM en BrightMove zijn samen tot de oprichting van Next Move gekomen. De gedeelde ambitie: het versnipperde aanbod aan ondernemersondersteuning in de regio verbinden en bouwen aan een community die kruisbestuiving bevordert en leidt tot groei van het aantal starters, doorstromers en het MKB. Concreet: 1000 starters en 200 groeiers erbij voor 2020. Next Move is fysiek aanwezig in het Multimediapaviljoen op de TU/e Campus in Eindhoven.

Rabobank

Actief in uw omgeving, samen met onze leden en klanten. Dat is Rabobank. Rabobank biedt op Health Innovation Campus een tweetal diensten:

  • Innovatieservice Teckle: hiermee bieden we kennis, middelen en gedrevenheid aan bestaande en huidige incubators teneinde nieuwe producten of diensten te vermarkten. We zijn daarbij sparringpartner, financier, verzekeraar en netwerker.
  • Medicidesk: De specialisten van onze Medicidesk zijn de sparringpartner voor alle medici. We hebben daarin een breed werkgebied. Of u nu aankomend bent, of al ingeschreven staat in het register, voor iedere medicus heeft Rabobank Medicidesk een advies op maat.

Met deze combinatie nemen we een aandeel in het stimuleren van meer onderzoek en innovatie in zorg en technologie op Health Innovation Campus.

Ahrend

Als huisleverancier van Máxima Medisch Centrum is Ahrend Nederland er trots op partner te zijn van Health Innovation Campus. Innovatie en samenwerking zijn gezamenlijke kernwaarden. In nauw overleg met Health Innovation Campus en studenten van Sint Lucas heeft Ahrend mede mogelijk gemaakt dat er een flexibele, dynamische en innovatieve werkomgeving is gerealiseerd om de ontwikkeling van start-ups in de MMC Incubator te faciliteren. Door deze samenwerking wil Ahrend kennis delen met gebruikers en kennis vergroten door bedrijven de mogelijkheid te bieden voor Activiteit Gerelateerd Werken. Een benadering die gebruikers ondersteunt in verschillende werkomgevingen die aansluiten aan de specifieke activiteiten die worden uitgevoerd.

ehvLINC
ehvLINC is a legal incubator from Eindhoven, that enable startups to get the legal help for a fraction of the normal price. What do we actually offer? Legal advice provided by law students from various master studies at Tilburg University. Students cover three major legal areas:

  • Tech law (intellectual property & privacy);
  • Business law; and
  • Tax.

In order to guarantee quality of provided advice, students will work under the continuous supervision of one of our partner legal and tax partners (VDB Advocaten, Taxperience and ASML). Moreover, we work closely together with The Dutch Chamber of Commerce and Octrooicentrum Nederland (the Dutch Patent Office), which can provide you with additional support. Because all parties involved benefit from the collaboration the costs for running the project are very low, so no equity is taken from the startups.

For more information check the website: www.eindhovenlinc.com, or email to: frank@eindhovenlinc.com.  

Octrooicentrum Nederland
Octrooicentrum Nederland ondersteuning geeft op het onderwerp intellectueel eigendom. Meer hierover op www.rvo.nl/octrooien

Coöperatie Slimmer Leven 2020

Coöperatie Slimmer Leven 2020 is een georganiseerde samenwerking binnen Zuidoost-Nederland met Brainport Regio Eindhoven als kern. Binnen deze samenwerking zijn partijen gebundeld met een gedeelde ambitie: zorgen voor significante doorbraken op het gebied van zorg, wonen en welzijn die op de lange termijn ook kostenbesparing voor de maatschappij en economische meerwaarde opleveren. Met Slimmer Leven 2020 beogen de samenwerkingspartners een doorbraak in het behouden en versterken van een hoge kwaliteit van leven voor mensen door ontwikkeling en brede toepassing van voor burgers waarde toevoegende technologische en innovatieve concepten. De partijen zijn afkomstig uit overheidsinstellingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, kennisinstituten, bedrijven en zorgverzekeraars.

Doordat de Health Innovation Campus een platform is waar zorg(gerelateerde) partijen elkaar ontmoeten, in een open omgeving samenwerken, kennis ontwikkelen en delen, past dit goed bij de ambities van Slimmer Leven 2020. Net als MMC, is Slimmer Leven ervan overtuigd dat gezondheid en kwaliteit van leven van de Brabanders verbeterd kan worden door te innoveren op het gebied van preventie van ziekte en behoud van gezondheid bij chronische aandoeningen. Wetenschap en innovatie staan in dienst van deze gedeelde visie en de Health Innovation Campus geeft hier concreet invulling aan.

De Groof Accounts en Adviseurs

Samen met onze partners bouwen we aan een campus voor innovaties in de zorg, met internationale allure. We zijn trots dat De Groof accountants en adviseurs ook onze partner is.

De Groof vertelt: MKB-bedrijven zijn bij De Groof aan het juiste adres. We bieden u een full service dienstenpakket tegen redelijke tarieven. Met De Groof haalt u een accountant en adviseur in huis die, ook in de breedte, meer dan voldoende expertise heeft om u volledig van dienst te zijn.

Door een breed scala aan disciplines onder één dak, kunnen wij niet alleen de boekhouding, de jaarrekening en belastingaangiften verzorgen, maar ook uitgebreide financiële advisering en begeleiding bieden.

Hoe slim wil je ondernemen?

Het antwoord op deze vraag is aan u. En wij van De Groof zijn u daarbij graag behulpzaam. Want slim ondernemen hangt ook nauw samen met keuzes maken op basis van betrouwbare cijfers en heldere analyses. En daarvoor bent u bij ons aan het goede adres, of dat nu gaat over administratie, accountancy, belastingen of personeelszaken, voor kleine tot middelgrote ondernemingen.

Wij als accountants en adviseurs ondersteunen en helpen u bij het voeren van uw administratie en de bijbehorende verslaglegging over het verleden. Dit vormt voor ons de basis om u te adviseren over de toekomst. Wij denken proactief met u mee over zaken die u bezig houden en over ontwikkelingen die invloed hebben op uw bedrijfsvoering. Wij denken met u mee zodat u slim kunt omgaan met kansen en mogelijkheden!

Wij hebben een brede ervaring met innovatieve startende ondernemers. Daarbij hebben wij ook bijzondere kennis opgebouwd ten aanzien van de medische sector. Om deze redenen is een partnership met Incubator Health Innovation Campus een logische bevestiging van de bestaande relaties. Wij maken heel graag vrijblijvend kennis met de deelnemers.

Joanknecht

Onze belofte: we maken de ondernemer én diens onderneming beter in elke levens- en ondernemersfase. Dat doen we met hoogwaardige kennis, een onafhankelijke blik en een multidisciplinaire kijk op de financiële en fiscale praktijk van ondernemer en onderneming.

We kennen uw onderneming door en door, en voegen continue waarde toe met scherpe analyses, verrassende inzichten en praktische adviezen. Dat draagt bij aan het succes van uw onderneming en van u.

Online Business Coaching

Joanknecht loopt voorop in de ontwikkeling van online diensten die ondernemers meer mogelijkheden geven. Meer duidelijkheid, meer inzicht en daardoor meer controle – tegen vaste kosten. De organisatie is ingericht op moderne financiële dienstverlening waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne en online automatiseringsoplossingen.

Personal coach

U kunt Joanknecht het best vergelijken met een personal coach. Iemand die de gezondheid van uw organisatie precies kent, weet wat de kwaliteiten zijn en wat moeilijker gaat. Iemand die dat in de gaten houdt. Die de grote lijn ziet, en de uitdagingen van elke dag. Iemand waarmee u, op basis van uw huidige financiële welzijn, doelen kunt bepalen en kunt werken aan betere gezondheid, meer flexibiliteit, meer veerkracht en meer mogelijkheden.

Actief samenwerken

Om gevoed te blijven in relevante ontwikkelingen, blijven we niet achter ons bureau zitten maar onderhouden we actieve relaties met onze partners, leveranciers en klanten. Daar waar we kunnen, bundelen we onze inspanningen om samen te innoveren.

Samenwerking Health Innovatie Campus

Joanknecht ziet uitdaging in de samenwerking met Health Innovation Campus, wij omarmen innovatieve ideeën en zijn graag bereid startende ondernemingen te ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling. Wij hebben reeds een samenwerking met Nemo Healthcare BV, een van de partijen die gevestigd is op de Health Innovation Campus.